Innkalling til gruppeting torsdag 28. februar 2019 klokka 19:00

Innkalling til gruppeting 2019.

Det innkalles med dette til gruppetingets årsmøte i Mjølner speidergruppe
torsdag 28. februar 2019  kl. 1900 på Speiderhuset.

Saksliste :

1 Konstituering av gruppetinget :

 1. valg av ordstyrer, stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
 2. godkjenning av innkalling
 3. godkjenning av sakliste
 4. godkjenning av forretningsorden

2 Saker :

 1. årsmelding 2018
 2. regnskap og revisjonsberetning 2018
 3. innsendte saker
 4. arbeidsplan 2019
 5. budsjett 2019 og fastsettelse av gruppekontingent 2020

3 Valg :

 1. gruppeleder/styreformann for 2 år
 2. gruppeassistenter/styremedlemmer:

         Ingvild Skirbekk Sagmoen er valgt for 2 år og er ikke på valg.
         Arne Martin Furulund er på valg og foreslås gjenvalgt for 2 år.

 1. gruppens representanter til kretstinget
 2. regnskapsfører og revisor for 2 år :

         Anders Østerberg Johnsen foreslås gjenvalgt som regnskapsfører for 2 år
         Siv Berg foreslås gjenvalgt som revisor for 2 år.

 1. andre valg:

        gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue) for 2 år: Tommy Wernberg er ikke på valg.
       gruppens representant til husstyret for Speiderhuset : Stian Ringstad foreslås valgt for 2 år
       med Tommy Wernberg som vararepresentant.

Gunnar Jervell gruppeleder