Historien

Den 5. november 1917 ble guttelaget ”L.S.V.”, som stod for Luft, Sol og Vann, stiftet på Glomvang, i dag Namibiahuset. Tilstede var lærer Leiv Isaksen og 7 gutter.

Leiv Isaksen kom fra Stavanger til Elverum i 1916 for å begynne på lærerskole. Han bodde like ved Korsbakken gård, eid av Helge Væringsaasen, og ble derfor godt kjent med folket der. Etter lærerskolen hadde han jobb ved flere skoler i Elverum.

Hytta på Nordhue ble bygd i 1886-1891 av Helge Væringsaasen for å gi hans tuberkuloserammede datter Inger, et rekreasjonssted. Etter hvert ble imidlertid ”Borgen” mer et jaktslott for Væringsaasen og hans venner.
I 1918 ble L.S.V. endret til Guttelaget Mjølner. Helge Væringsaasen døde i 1917 og i pinsen 1919 fikk Guttelaget eiendommen Nordhue med Nordhueteigen som testamentarisk-gave fra hans arvinger.
Borgen har i alle år vært et yndet turmål for både speidere og andre, spesielt vinterstid med mye snø og fin natur.

I Leiv Isaksens tid hadde Mjølner ingen tilknytning til Norsk Speiderguttforbund., men da Isaksen flyttet fra Elverum i 1925 overtok Søren Henni som leder og han meldte Guttelaget Mjølner inn i forbundet. Den 2. oktober 1926 ble Mjølner I Elverum stiftet og registrert som speidertropp.
Den 17. oktober 1927 ble det første kull med aspiranter på 15 opptatt i troppen, hvor det fra før var 30 speidere. Første store utfarten for troppen var Landsleieren på Åndalsnes i 1928. I påsken 1930 var det samling på Nordhue med gjester fra 15. Oslo speidertropp. I løpet av 1931 ble både Mjølner II og III stiftet.

Som vi skjønner var de første årene en veldig aktiv periode, men så kom krigen og alt speiderarbeid ble forbudt. Etter krigen startet arbeidet igjen for fullt, og det ble fort spørsmål om å få et samlingssted for speidere i Leiret.

I 1962 fikk Mjølnerspeiderne tilbud fra Korsbakken Gård om å rive ned den gamle bibliotekbygningen og bruke materialene til speiderhus, men speiderne hadde ikke kapasitet til dette oppdraget.
Samme året kom Tore Lund til Elverum for å begynne på lærerskolen. Han var tidligere leder for 10. Oslo speidertropp og ble raskt med i speiderarbeidet i Elverum. Med ham som leder begynte et nytt kapittel i Mjølnerspeidernes historie. Tore Lund var speiderleder fra 1962 til midt på nittitallet.

En annen person som må nevnes i forbindelse med speiderarbeidet i Elverum er Rolf Gløersen. Han nevnes første gang som troppsleder i 1931 og var med i hyttestyret på Nordhue fra 1935 og fram til 1986.

Etter iherdig arbeid av lederne og Elveumspeidernes Foreldreforening ble det i 1974 reist et eget hus for speiderne ved Fylkesidrettsplassen. Primus motor for tiltaket var Rolf Christensen og speiderhuset ble overlevert gjeldfritt. Nå kunne all møteaktivitet foregå i et eget hus. Huset eies i dag av Mjølner Speidergruppe og Elverum K.F.U.K.

Jubileumsberetning (dette åpner jubileumsberetningen 1917-1992)

Trykk her for å se avisutklipp fra Østlendingen i perioden 15/11 1909 til 6/12 1943.