Patruljer

 

Troppen

Patrulje  – Speiderne er inndelt i patruljer. Patruljene er den viktigste delen av en speidergruppe. Patrulje liv betyr arbeidsfellesskap i små grupper. Samhørigheten bygges ved at patruljen arbeider sammen over tid. Det er en vekselvirkning mellom samarbeidet i patruljen og den enkeltes egen utfoldelse. Speideren skal føle trygghet i å oppleve seg selv som en nødvendig del av patruljen. Speideren lærer av å bli ledet av og selv lede jevnaldrende speidervenner.

Peff/ Patruljefører – Hver patrulje har en patruljefører som leder patruljen.
Ass/ Patruljeassistent – Hjelper patruljeføreren med å lede patruljen.

Akkurat nå har vi 2 patruljer i troppen, Jerv og Gaupe.

Flokken 

I flokken har vi de yngste speiderne. I flokken heter det ikke patruljer, men kull.
Akkurat nå har vi to kull i flokken, Hugin og Munin