Innkalling til årsmøte i Husstyret speiderhuset 25. februar klokka 18:30

Innkalling til årsmøte i Hus-styret speiderhuset:
Tid: 25. februar 2019, kl. 1830-1930
Sted: Speiderhuset (storsalen)

I henhold til vedtektene for Hus-styret innkalles med dette til årsmøte.

Agenda:

1. Åpning v/leder
2. Opprop av sittende styre
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Valg av møteleder (styrets forslag er styreleder) og referent (styret forslag er kasserer)
5. Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokoll, valg av revisor og valgkomite.
6. Gjennomgang av årsberetning m/økonomi
7. Valg av nye medlemmer til Hus-styret speiderhuset.

Sittende styre:
Leder: Nils R Melby (ikke på valg).
Kasserer: Anders Ø Johnsen (ikke på valg).
Foreldrerepresentant 1 «vaktmester»: Tore Hågensen (på valg)
Foreldrerepresentant 2 «hus-ansvarlig» Yvonne Neland Frøhaug (Ikke på valg).
Rollen hus-ansvarlig/utleieansvarlig foreslås videreført med Folkehjelpen i Norge.
Det betyr at styreplassen som foreldrerepresentant 2 kun blir styremedlem uten ansvar for utleie/drift av huset.
Representant Mjølner: ?

Valgkomiteens innstilling (Stian Ringstad og Gunnar Jervel):

Leder: Ikke på valg
Kasserer: Ikke på valg
Foreldrerepresentant 1: Tore Hågensen
Foreldrerepresentant 2: Ikke på valg
Representant Mjølner: Velges på Mjølners årsting

Styret ønsker velkommen til årsmøte, og håper flest mulig møte.

Med hilsen styret v/leder
Nils R Melby

Innkalling årsmøte

Årsberetning husstyret 2018

Budsjett 2019