Til informasjon

Det er avtalt et ledermøte med ledere i Mjølner speidergruppe og Hedmark krets av Norges speiderforbund på mandag 2. februar 2015.

Etter dette ledermøtet vil det bli innkalt til foreldremøte i Mjølner speidergruppe.

Dette er avklart med fungerende gruppeleder Gunnar Jervell.

Med vennlig speiderhilsen
Roy Arild Rugsveen
Kretsleder
Hedmark krets av Norges speiderforbund