Speiderhytter

På det fantastiske stedet Nordhue så er det to hytter som man kan leie.
Dette er Borgen som er den største hytta med sengeplass til ca. 40 personer og Ingerstua som har plass til ca 11 personer.
Det er et eget styre som heter «Guttelaget Mjølner» som forvalter eiendommen på Nordhue.

For speiderhytta Borgen på Nordhue, trykk deg inn her.

 

 

 

 

For speiderhytta Ingerstua på Nordhue, trykk deg inn her.
ingerstua

 

 

 

For Gapahuken på Nordhue, trykk deg inn her.

 

 

 

 

Interessert i å kjøpe «Nordhue-merket»?  Trykk her
Merke_Guttelaget_Mjolner_80mm

 

 

 

 

 

De gamle promenadestiene til Helge Væringsaasen på Nordhue er ryddet og merket,
se kartet her:

turstier_nordhue

 

 

 

 

 

Styret i Guttelaget Mjølner består av:
-formann: Trond Voldmo, mobil: 41413456
-viseformann: Olav Sletten, mobil: 90082439
-styremedlem, hyttefut og regnskapsfører: Roy Arild Rugsveen, mobil: 92817066
-styremedlem: Frank Bjørnstad, mobil: 95043020
-styremedlem og representant fra speidergruppa Mjølner: Tommy Wernberg, mobil: 

 

 

Internkontroll av hyttene (bare for internt bruk):

Dette er skjemaer som benyttes ved internkontroll av hyttene.
Internkontroll Borgen
Internkontroll Ingerstua