Speiderhytter

På det fantastiske stedet Nordhue så er det to hytter som man kan leie.
Dette er Borgen som er den største hytta med sengeplass til ca. 40 personer og Ingerstua som har plass til ca 11 personer.
Det er et eget styre som heter «Guttelaget Mjølner» som forvalter eiendommen på Nordhue.

For speiderhytta Borgen på Nordhue, trykk deg inn her.

 

 

 

 

For speiderhytta Ingerstua på Nordhue, trykk deg inn her.
ingerstua

 

 

 

For Gapahuken på Nordhue, trykk deg inn her.

 

 

 

 

Interessert i å kjøpe «Nordhue-merket»?  Trykk her
Merke_Guttelaget_Mjolner_80mm

 

 

 

 

 

De gamle promenadestiene til Helge Væringsaasen på Nordhue er ryddet og merket,
se kartet her:

turstier_nordhue

 

 

 

 

 

Styret i Guttelaget Mjølner består av:
-formann: Trond Voldmo, mobil: 41413456
-viseformann: Olav Sletten, mobil: 90082439
-styremedlem, hyttefut og regnskapsfører: Roy Arild Rugsveen, mobil: 92817066
-styremedlem: Frank Bjørnstad, mobil: 95043020
-styremedlem og representant fra speidergruppa Mjølner: Bjørn Steffen Sagmoen, mobil: 93425116
-varamedlem: Tommy Wernberg, mobil: 

 

Kort om historien:
Hytta på Nordhue ble bygd i 1886-1891 av Helge Væringsaasen for å gi hans tuberkuloserammede datter Inger, et rekreasjonssted. Etter hvert ble imidlertid ”Borgen” mer et jaktslott for Væringsaasen og hans venner.
I 1918 ble L.S.V. endret til Guttelaget Mjølner. Helge Væringsaasen døde i 1917 og i pinsen 1919 fikk Guttelaget eiendommen Nordhue med Nordhueteigen som testamentarisk-gave fra hans arvinger.
Borgen har i alle år vært et yndet turmål for både speidere og andre, spesielt vinterstid med mye snø og fin natur.

 

Internkontroll av hyttene (bare for internt bruk):

Dette er skjemaer som benyttes ved internkontroll av hyttene.
Internkontroll Borgen
Internkontroll Ingerstua