Leie av speiderhuset til barnebursdager

Husstyret og ledelsen i Mjølner speidergruppe har gjort en vurdering av behovet for gratis utlån av speiderhuset til barnebursdager for familier med svak økonomi. Vi har valgt å gjøre som følger som et prøveprosjekt:

– Alle familier med svak økonomi kan låne speiderhuset gratis for feiring av barnebursdager. Det gjøres ingen vurdering og det stilles ingen spørsmål om økonomi, ved henvendelser. Dette baseres på «ære og samvittighet».

– huset kan lånes gratis for nevnte målgruppe tirsdager, onsdager og torsdager. Utlån i helg kan også gjøres forutsatt at huset er ledig.

– Alle henvendelser om lån av huset gjøres på tlf 416 73 066. Huset lånes ut på ellers normale vilkår.

 

 

 

 

 

Mvh
Nils R Melby
Leder husstyret speiderhuset

Dugnader i Mjølner

Mjølner speidergruppe arrangerte for første gang på mange år dugnad
på Nordhue første helgen i høstferien.  Da vi varslet om dugnaden ble dette lunkent mottatt både blant speiderne og foreldrene.  Imidlertid viste det seg at det var god stemning på Nordhue denne helgen, og tilbakemeldingene jeg har fått har bare vært positive; det var faktisk artig å være på dugnad på Nordhue.  Les mer