Merker

Jeg er beredt merker med kvittering – oppdatert 2012 (for alle enheter)

Uteliggermerke – Hedmark krets

Følgende kan kjøpes via Mjølner ved å kontakte din leder:

T-skjorte med Mjølner logo på rygg – – – – – kr 100,-
Collegegenser med Mjølner logo på rygg – – – kr 200,-
Kretsmerke – – – – – – – – – – – – – – – – – kr 20,-
Forbundsmerke – – – – – – – – – – – – – – – kr 18,-
Verdensspeidermerke – – – – – – – – – – – – kr 25,-
Norgesmerke (hvis du skal til utlandet) – – kr 20,-
Enhetsmerke (til skjerf) – – – – – – – – – – kr 15,-
Knute – – – – – – – – – – – – – – – – – – – kr 30,-
Skjerf – – – – – – – – – – – – – – – – – – – kr 85,-
Speiderskjerf, knute og enhetsmerke – – – – kr 130,-
Merkesnor – – – – – – – – – – – – – – – – – kr 40,-

(Priser pr sept 2014)

Speiderskjorte og andre ting må den enkelte bestille selv på speiderbutikken http://www.speidersport.no/

Speiderskjorta

Her kan du se hvordan merker skal plasseres, det er også noen dokumenter som sier noe om plassering og retningslinjer.

Plassering av merker …   Retningslinjer for speiderdrakten

Skjort