Innkalling til årsmøte i Foreldreutvalget/hus-styret i Mjølner Speidergruppe

Tid: Mandag den 29. september 2014 kl. 1800-2000
Sted: Speiderhuset (storsalen)

I henhold til vedtektene for foreldreutvalget/hus-styret innkalles med dette til årsmøte.

Agenda:

1. Åpning v/leder
2. Opprop av sittende styre
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Valg av møteleder (styrets forslag er styreleder)
5. Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokoll
6. Gjennomgang av årsrapport m/økonomi :Årsrapport Foreldreforeningen_husstyret
7. Egen saksliste: Agenda årsmøte

Styret oppfordrer alle foreldre til å finne aktuelle kandidater til styrevervet som foreldrekontakt og valgkomite til møtet! J (valgkomite har kun som oppgave og finne aktuelle kandidater til styret for neste år, 2015-2016)

Eventuelle innkommende saker meldes til undertegnede på mail: nmelby@hotmail.com

Styret ønsker velkommen til årsmøte, og håper flest mulig møter

Med hilsen styret v/leder
Nils R Melby

Innkalling

VEDTEKTER