Innbydelse til brattkortkurs for 13+ ( alle over 13 år) i Mjølner

Tid: 09.02.2016, 16.02.2016 og 17.02.2016. Kl 18.00-ca 22.00 hver kveld
Sted: Klatreveggen på Terningen Arena
Fremmøte: Klatreveggen på Terningen Arena, i god tid før kl 18
Pris: 500,-

Mål for kurset:
– Bevisstgjøre deltagerne på den potensielle fare som er forbundet med klatring.
– Gi deltagerne grunnlag for å klatre sikkert på alle typer innendørsanlegg.
– Stimulere gleden ved å bevege seg i en klatrevegg.

NB!
Det blir mulighet for å ta brattkort testen på en oppfølgingsdag ca 3 uker etter gjennomført kurs.

Med vennlig speiderhilsen

StianR og Tommy
99 26 27 80, rnaits@gmail.com

Bindende påmeldingen innen 01.02.16 med betaling (500,-)
eller kvitteringen for betaling (500,-) til konto 1820 3040497

Last ned innbydelsen her: Innbydelse til brattkortkurs