Vinterhelg på Røros 5.-6. mars 2016

Røros speidegruppe har ansvaret for tema/merkehelga badenpowell
i Hedmark Krets for 2016.
De inviterer oss derfor til Vinterhelg
på Røros 5.-6. mars 2016.

Sett tall, 1-6 (minst) i den rekkefølgen du ønsker å melde deg på aktiviteter.  Det er ikke helt sikkert du bare får de aktivitetene du ønsker mest, men de gjør alt de kan for at flest mulig skal få det.

Det jobbes med å få til en buss-/tog løsning, men sett gjerne opp om foreldrene kan kjøre.
Om det blir felles transport med andre, så kommer transportprisen på ca. kr. 500,-
Vi reiser fredag.  Vi tar med telt og ovner for de som vil ligge under «tak». Ellers blir det også muligheter for å ligge inne.  Jeg forventer at Mjølnerspeiderne vil ligge på samme sted.
Tid: 05.-06.mars 2016
Sted: Røros
Fremmøte: Speiderhuset fredag 05.mars. Klokkeslett transport blir meddelt de som melder seg på
Tilbake: Speiderhuset, søndag 06. mars,, ca. kl. 21.00
Pris: 400,- Dekker lunch lørdag, middag lørdag, frokost og lunch søndag. Vi melder tilbake om kveldsmat fredag og frokost lørdag.

Ta med:

Les hele innbydelsen: Innbydelse til temahelg, påmeldingsblankett

Med vennlig speiderhilsen

StianR
99 26 27 80, rnaits@gmail.com

Bindende påmeldingen innen 15.02.16 med betaling (400,-)
eller kvitteringen for betaling (400,-) til konto 1820 3040497