Invitasjon til foreldremøte i Mjølner Speidergruppe

Invitasjon til foreldremøte i Mjølner Speidergruppe mandag 25. januar kl. 1815 på Speiderhuset.

1. Velkommen; presentasjon av ledergruppen.
2. Kort orientering fra småspeiderne/flokken.
3. Kort orientering fra troppen.
4. Kort orientering fra roverlaget.
5. Planer fremover.
6. 17. mai.
7. Sommerleir.
8. 2017.
9. Spørsmål/eventuelt.

Med speiderhilsen
Gunnar Jervell
gruppeleder