Årsmøte hus-styret speiderhuset – Mjølner speidergruppe

Innkalling til årsmøte i Hus-styret til speiderhuset:
Tid: Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 1800-1900
Sted: Speiderhuset (storsalen)
Hvem: Medlemmer i Mjølner speidergruppe og foresatte

I henhold til vedtektene for Hus-styret innkalles med dette til årsmøte.

Agenda:

1. Åpning v/leder
2. Opprop av sittende styre
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Valg av møteleder (styrets forslag er styreleder) og referent
5. Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokoll, valg av revisor og valgkomite.
6. Gjennomgang av årsrapport m/økonomi
7. Godkjenning refusjon av ulegitimerte utgifter til Husfut.
8. Godkjenning av vedtekter – Endringer i pkt. 3.1.4 (omhandler ulegitimerte utgifter til hus-fut), 3.1.3 (utleie av speiderhuset til ledere i Mjølner), og pkt.5 (gjelder flytting av tidspunkt for årsmøte)
9. Valg av nytt styre for Hus-styret, speiderhuset. Her må skal det velges ny «vaktmester»

Eventuelle innkommende saker meldes til undertegnede på mail: nmelby@hotmail.com
Årsmøtepapirer:
innkalling
vedtekter
arsrapport-husstyret-2016
resultat-2016
budsjett-2016_investeringer
budsjett-2017_investeringer

Styret ønsker velkommen til årsmøte, og håper flest mulig møter

Med hilsen styret v/leder
Nils R Melby