Årsmøte 2017 Hus-styret speiderhuset – Mjølner speidergruppe

Innkalling til årsmøte i Hus-styret speiderhuset:
Tid: 26. februar 2018, kl. 1830-1930
Sted: Speiderhuset (storsalen)

I henhold til vedtektene for Hus-styret innkalles med dette til årsmøte.

Agenda:

1. Åpning v/leder
2. Opprop av sittende styre
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Valg av møteleder (styrets forslag er styreleder) og referent (styret forslag er kasserer)
5. Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokoll, valg av revisor og valgkomite.
6. Gjennomgang av årsberetning m/økonomi
7. Godkjenning/endring av vedtekter – Endringer i pkt. 3.(omhandler styrets sammensetning og fullmakter).
8. Valg av nye medlemmer til Hus-styret, speiderhuset.

Sittende styre:
Leder: Nils R Melby (på valg). Sittende leder har sagt seg villig til å fortsette nye 2 år.
Kasserer: Anders Ø Johnsen (på valg). Sittende kasserer har sagt seg villig til å fortsette nye 2 år.
Foreldrerepresentant 1 «vaktmester»: Tore Hågensen (ikke på valg)
Foreldrerepresentant 2 «hus-ansvarlig» (på valg). Ikke besatt da forrige hus-ansvarlig trakk seg mai/juni 2017.  Rollen hus-ansvarlig/utleieansvarlig foreslås videreført med Folkehjelpen i Norge. Det betyr at styreplassen som foreldrerepresentant 2 kun blir styremedlem uten ansvar for utleie/drift av huset.
Representant Mjølner: Arne Martin Furulund

Valgkomiteens innstilling (Stian Ringstad og Birgit Moberget):

Leder: Nils R Melby
Kasserer: Anders Ø Johnsen
Foreldrerepresentant 1: Ikke på valg
Foreldrerepresentant 2: Anita Køhl
Representant Mjølner: Velges på Mjølners årsting

Styret ønsker velkommen til årsmøte, og håper flest mulig møter J

Med hilsen styret v/leder
Nils R Melby

 

Budsjett 2018

Innkalling 26-02-2018

Vedtekter per 2017

Årsberetning husstyret 2017