Småspeiderene inviterer foreldre og søsken til kveldsmat 12-02-2018

Småspeiderene inviterer foreldre og søsken til kveldsmat på speiderhuse 12 februar kl 1930.

Vi serverer selvlaget speidersuppe. Speiderne møter opp til vanlig tid, mens foreldre og søsken kommer kl. 1930.

Vel møtt. Småspeiderene må huske kopp og kniv.

Med vennlig speiderhilsen,

Arne-Martin