Terminlister høst 2016

Vi startet opp igjen mandag 22.08.16, kl 18-19.30badenpowell

Husk alltid ha på skjerf/uniform, uteklær, ha med
kniv, kopp, sitteplate og skrivesaker.

For nye medlemmer:  Viktig å begynne senest den 26.09.16, ellers må du vente til våren.

Les gjennom terminlisten nøye, noen ganger er det endringer i oppstartsted og tidspunkt, andre ganger i avslutning.  Turer står også der.

2016 høst Terminliste tropp
2016 høst terminliste aspiranter
2016 Høst Terminliste flokk

Vennlig speiderhilsen

Lederpatruljen i Mjølner Speidergruppe