Invitasjon til Strandhugg 23.-25. sept 2016

Strandhugg blir til Strandøya. Der skal troppen og rovere 2014 Strandhugg
overnatte fra fredag til søndag, aspirantene kommer
lørdag morgen og skal overnatte frem til søndag, mens
småspeidere kommer på dagstur på søndag. I løpet
av helga skal vi blant annet padle kano, lage hinderløype og pionere.


Hvem:                           Fremmøte:

Troppen og rovere        Speiderhuset     fredag 23. september     klokken 18:00
Aspiranter                      Speiderhuset     lørdag 24. september     klokken 10:00
Småspeidere                  Langenga          søndag 25. september   klokken 10:00
Avsluttes:                       Speiderhuset     søndag 25. september    ca klokken 17:00

Troppen, aspirantene og rovere må ta med seg følgende:
– Sykkel, hjelm og refleksvest
– Ta gjerne med fiskeutstyr
– Mat taes med av speiderene, vi oppfordrer patruljene samarbeider om hva de skal ha med. Vi holder lunsj på søndag.
– Pakk etter listen som ligger her: https://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf
– Småspeidere pakker dagstursekk og tar med seg det som trengs i den, husk ekstra skift!

Vi lager felles lunsj på søndag for alle.

For troppen og rovere koster turen 150,- kr som betales ved påmelding.
For aspirantene koster turen 100,- kr som betales ved påmelding.
For småspeidere/besøkende koster turen 50,- kr som betales ved påmelding.

Troppen/Roverne trenger hjelp til å kjøre utsyr/kanoer til Langenga fredag.
Vi trenger også noen som kan hjelpe oss å kjøre utsyr/småspeidere tilbake til speiderhuset søndag ca kl 15

Meld fra ved påmelding om dere kan kjøre til/fra.
Foresatte og søsken inviteres til å delta sammen med oss på søndagen, meld disse på samtidig som dere melder på speider (pris pr besøkende 50,- kr)

Bindende påmelding gjør du til din nærmeste leder senest mandag 19. september 2016 med betaling til konto 1820 3040497,husk kvittering.

Les hele innvitasjonen her: 2016 Innbydelse strandhugg

Med vennlig speiderhilsen

 

Troppen                      Småspeider

Stian Ringstad             Arne Martin Furulund

99 26 27 80                 90 22 52 11