St. Georgstur 22-24 april.

22-24. april arrangerer vi gruppetur (flokk, tropp og rovere) til KM- hytta på Terningtoppen.  I år er det frivillighetens år og Norges speiderforbund markerer dette med «Speidernes dag» 23. april, dette er sammenfallende med St. Georgs dag hvor alle speidere over hele verden fornyer sine speiderløfter.

Invitasjon til St.Georgstur 22-24.april