Faktaformidling og naturbaserte opplevelser i kjerneområdet for ulv.

Vi har blitt invitert av Finnskogen Adventures AS til å bli med til Finnskogen å lære om ulv. Dette er et opplegg egentlig for konfirmanter, med vi får være med, derfor setter vi en aldersgrense, fyller du 12 i 2022 eller eldre kan du få være med. Selve turen er gratis, vi må ta med oss mat ol. samt skyss til og fra. Speiderene fikk info om dette forrige speidermøte.

Påmeldingsfrist: 23.03.22

Datoen er 01.04 til 02.04, oppmøte CA 1800.