Spørsmålsrunde Skogmuseet – SpOvAlGre treff september

SpOvAlGre treffet i september ute på Prestøya så ble det på søndagen gjennomført en spørsmålsrunde inne på Skogmuseet.
Spørsmålene med rett svar er gjengitt nedenfor, og litt lenger ned er resultatlisten 🙂

—————-
SPØRSMÅLSARK

Svarene finnes i utstillingene inne på Skogmuseet

1. De første ferskvannsfiskene kom til Norge for 8 000 år siden. Hvem kom først?
1: ØRRET   <X: SJØRØYE>   2: ABBOR

2. Hvor gammel er gjedda som står i monteren i trappa?
1: 10 ÅR   X: 16 ÅR   <2: 18 ÅR>

3. I hvilket akvarium finner du fiskearten Krøkle?
1: AKVARIUM NR 1   <X: AKVARIUM NR 4>   2: AKVARIUM NR 10

4. Hvor mange hakkespettarter finnes det i Norge?
1: 4   <X: 8>   2: 12

5. Fra hvilket land kommer Kamchatka bjørnen fra?
1: POLEN   X: AMERIKA   <2: RUSSLAND>

6. Hva er en lystergaffel?
<1: GAMMELT FISKEREDSKAP>   X: GAFFEL TIL Å SPISE MED   2: TIL Å LØFTE HØY MED

7. Hva slags treslag kom først til Norge etter siste istid for 10 000 år siden?
1: OSP OG LØNN   <X: BJØRK OG FURU>   2: GRAN OG ROGN

8. Når ble øksa tatt i bruk i Norge?
1: 4 000 år siden   X: 5 000 år siden   <2: 6 000 år siden>

9. Hva slags bærtype blir ofte betegnet som ”myrenes gull”?
1: TYTTEBÆR   X: BLÅBÆR   <2: MOLTE>

10. Når ble maskiner tatt i bruk i norsk skogbruk?
<1: 1950>   X: 1960   2: 1970

—————-

RESULTATLISTE:

10 rette:
Hanna, Kim-Erik, Rolf-Einar 1. Grue
Snorre, Vebjørn, Oskar
Oda, Ine og Hanna
Lars, Sindre, Stian, Eirik
XT ledere

9 rette:
The Fælk
G og B
g og b
Sverres slaver
Tøffe kule guttegærne jenter (10. Trondheim aspirant jenter)
Silje, Anne og Benjamin XT

8 rette:
XT, Iver, Jacob og Torbjørn

6 rette:
Lars, Kyrre, Oliver
Vegard, Rick

4 rette:
Marius, Adrian