Innbydelse JOTA 2011

JOTA/JOTI vil bli arrangert på Nordhue av Mjølner speidergruppe, som tidligere år så er også radioamatør Jens med oss. Vi skal også få til andre typer aktiviteter.

Tid: 14.-16. oktober 2011
Sted: Speiderhytta Borgen på Nordhue

Fremmøte: speiderhuset fredag 14. oktober 2011 klokken 1800
Tilbake: speiderhuset søndag 16. oktober 2011 ca. klokken 1600

Påmelding innen 3. oktober 2011

Innbydelse JOTA 2011