Påminnelse påmelding Strandhugg og PEFF kurs

Jeg vil påminne alle at i kveld er siste fristen for å melde seg på for Strandhugg og PEFF kurs.

 

Også kan vi bruke litt hjelp ved småspeidere.

De skal padle på Sagtjernet og vi har ikke nok voksne som kan være med.

Har du anledning til å være med. Ta kontakt med meg.

 

Med vennlig speiderhilsen,

Toon