Opptakstur for aspirantene til troppen 27.-29.-11.15

Denne helgen arrangerer Mjølner speidergruppe opptak for aspirantene i troppen.  Innhold og sted er foreløpig hemmelig.  Dette er opptaksturen hvor aspirantene blir tatt opp i troppen, og de nye patruljene blir etablert.  Det er viktig at alle blir med på denne turen.

På denne turen skal vi ligge ute, så pakk klær og utstyr for å sove ute. Vi skal gå, så godt fottøy og ikke for tung sekk er også viktig. Er det noen som mangler noe utstyr, så meld dette ifra fortest mulig til Stian, Birgit eller Åsne

Tid: 27.-29.11.2015
Hvem: Aspirantene til troppen, de som er tatt opp i troppen og roverne
Sted: Hemmelig (Blir opplyst til foreldre som vil vite det, så ta kontakt med en av lederne i troppen)
Fremmøte: Speiderhuset, fredag 27.november 2015, kl 18.00
Tilbake: Speiderhuset, søndag 29. november 2015, kl 16.00
Pris: 300,- Dekker brødmat, middag lørdag, og lunch søndag

Ta med:

  • Pakk etter listen «Pakking av sekk»
    https://www.mjolner.org/filer/div-filer/Pakking_av_sekk.pdf
  • Uteklær
  • Sovepose
  • Litt godteri til lørdagskvelden
  • ski og staver (Dette ser vi an på siste speidermøte før turen)
  • eget annet utsyr bestemt av patruljen, blir levert på egen lapp siste møte før turen
  • Foreldre kan komme opp for se på opptaket lørdag ca kl 16. Nøyaktig tid og sted får dere fredag når speiderne kommer på Speiderhuset.

Les hele innbydelsen her Innbydelse til opptakstur 2015

Med vennlig speiderhilsen

Stian og Birgit
99 26 27 80, rnaits@gmail.com

Svarfrist innen 23.11.15 sammen med kontant betaling, eller kvittering for overføring