Innbydelse JOTA 2011

JOTA/JOTI vil bli arrangert på Nordhue av Mjølner speidergruppe, som tidligere år så er også radioamatør Jens med oss. Vi skal også få til andre typer aktiviteter.

Tid: 14.-16. oktober 2011
Sted: Speiderhytta Borgen på Nordhue

Fremmøte: speiderhuset fredag 14. oktober 2011 klokken 1800
Tilbake: speiderhuset søndag 16. oktober 2011 ca. klokken 1600

Påmelding innen 3. oktober 2011

Innbydelse JOTA 2011

Terminlister høst 2011

Vi starter opp igjen speideren mandag 22. august 2011 på speiderhuset,
– småspeidere (3. og 4. klasse) møter klokken 1730,
– troppen (5. til 10. klasse) møter klokken 1800,
– rovere møter klokken 1800.

Her er høstens terminlister:

Terminliste småspeider høst 2011

Terminliste tropp høst 2011 pr 260911

Terminliste rover høst 2011 pr 260911

Endring pr 26/9 -11:

NB!
Tropps- og rovertur satt opp 25.-27. november er flyttet til 2.-4. desember.

Oppstart høsten 2011

Vi starter opp igjen speideren mandag 22. august 2011 på speiderhuset,
småspeidere (3. og 4. klasse) møter klokken 1730,
troppen (5. til 10. klasse) møter klokken 1800,
rovere møter klokken 1800.

Vel møtt alle gamle, og nye speidere, nye speidere kan gjerne sende oss en e-post på forhånd med navn, adresse, fødselsdato og tlf.nummer.