Terminliste høst 2012

Terminlista for høsten 2012 er under arbeid, men allerede nå kan dere merke dere følgende datoer:

* 20. august klokken 1800-1930, første møte for høsten
* 7.-9. september «Strandhugg», tur fra fredag for tropp og rovere, og dagstur for småspeidere på søndag
* 21.-23. september rover 5-kamp
* 5.-7. oktober speider- og roverforum i Elverum (for valgte delegater)
* 19.-21. oktober JOTA/JOTI for tropp og rovere
* 27. oktober kretsting, terminliste for 2013
* 2.-3. november småspeidertur
* 23.-25. november tropps- og rovertur
* 9. desember lysmesse og grøtfest

Les mer