Jota/Joti 2014

Helga 17.-19. oktober 2014 arrangerte roverlaget Alces-Alces JOTA/JOTI for troppen og rovere på speiderhytta Borgen som vanlig. Det deltok 22 speidere  og rovere fra Mjølner og 5 fra 1.Vang og 2.Romedal og selvfølgelig Jens. Totalt ble vi 28 personer.

Vi møttes på speiderhuset på fredag kveld og kjørte opp til Borgen. På fredagkveld klarte vi å henge antennen i toppen av flaggstangen og Jens fikk sett opp sin utstyr og var vi klar for JOTA.

I løpet av helga har det vært mange aktiviteter: JOTA, JOTI, PMR og semafor. På radio så hadde vi kontakt med mange land. Det ble lite JOTI fordi internettet ikke fungerte slik vi ville. Men likevel hadde alle det gøy.

Det var også dugnad og det ble gjort mye. Blant annet så har veden blitt bæret inn, både møbler og hytta har blitt vasket og Ingerstua har blitt ren og fin.

Stor takk til alle som var med slik at dette ble en flott helg! Og ikke minst takker vi Jens for sin store innsats, år etter år.

Ine og Toon