Innkalling til foreldre møte 12. november

Det innkalles med dette til foreldre møte i regi av Mjølner Speidergruppe den 12.11.2014 kl. 19.00 på speiderhuset.

Det ble på årsmøte i foreldreforeningen / husstyret i Mjølner speidergruppe den 29.9.2014 besluttet at det skal etableres en foreldrekomité som skal ha som oppgave og være bindeledd mellom foreldre til barn i Mjølner speidergruppe og Mjølner speidergruppe. Komiteen skal velges på et foreldremøte i regi av Mjølner speidergruppe, og komiteen skal ledes av en komitéleder (2 kan evt dele på oppgaven som leder). Komitéleder får en plass i styret til foreldreforeningen/husstyret.

Dere inviteres til foreldremøte på speiderhuset den 12.11.2014 kl. 19.00 hvor valg av komité bl.a vil være ett av temaene.

Håper mange møter opp,

Toon Sol

Gruppeleder for Mjølner speidergruppe