Invitasjon til foreldremøte for alle foreldre i Mjølner speidergruppe

Herved inviteres dere til foreldremøte på speiderhuset 
mandag 4.februar klokka 1815-1930.

Tema:
⦁ Informasjon om speidergruppa
⦁ Informasjon om foreldregruppens rolle
⦁ Årets sommerleir
⦁ Kretsbannerkonkurranse (KBK)
⦁ Annet

Fint om noen har anledning til å bake en liten kake eller lignende til møtet.

Gi meg isåfall beskjed per sms.

Ved spørsmål eller innspill til tema, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Velkommen!

Mvh
Yvonne Nerland Frøhaug
Foreldrerepresentant Mjølner speidergruppe.
Mobil: 97601528