Innkalling til gruppeting 2016

Det innkalles med dette til gruppetingets årsmøte i
Mjølner Speidergruppe mandag 11. april kl. 2000 på Speiderhuset.
Saksliste :
1 Konstituering av gruppetinget :
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
-Ordstyrer:
-Stemmekorps:
-Referent:
-Protokoll:

b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2 Saker :
a) årsmelding 2015
b) regnskap og revisjonsberetning 2015
c) innsendte saker
d) arbeidsplan 2016
e) budsjett 2016 og fastsettelse av gruppekontingent 2017

3 Valg :
a) gruppeassistent for 1 år
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor for 1 år
d) andre valg
-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år
-gruppens representant til husstyret for Speiderhuset, for 1 år

Speiderhilsen

Gunnar Jervell