Innbydelse Jota/Joti 2013

JOTA/JOTI vil bli arrangert på Nordhue av Mjølner speidergruppe, som tidligere år så er også radioamatør Jens med oss. Vi skal også få til JOTI og andre type aktiviteter.

2013jotajoti

 

 

 

 

 

 

Tid: 18.-20. oktober 2013
Sted: Speiderhytta Borgen på Nordhue

Fremmøte: speiderhuset fredag 18. oktober 2013 klokken 1800
Tilbake: speiderhuset søndag 20. oktober 2013 ca. klokken 1600

Innbydelse jota-joti 2013