Årsmøte i Foreldreforeningen i Mjølner Speidergruppe 14.10.13 kl 18.00

AArsmoete-i-mjolner-speidergruppes-foreldreforeningen_span14-x

 

 

 

 

 

 

 

 

«Alle som har barn i speideren er medlemmer av FF (foreldreforeningen).

NSF skriver følgene om FF på sine nettsider:
Alle grupper er anbefalt å ha en foreldreforening. Foreldreforeningen støtter opp om gruppens arbeid ved økonomisk og praktisk bistand i den utstrekning gruppene og foreldrene ønsker det.»

Årsmøte avholdes på speiderhuset 14.10.13 kl 18.00

Sakliste

1. Åpning av møtet

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsmelding fra styret

5. Regnskapet for foreldreforeningen for 2012 /Hitil i 2013

6. Valg av medlemmer til Foreldreforeningens styre

7. Valg av neste års valgkomité

8. Innkomne forslag

Det blir enkel beverting