Innbydelse for Spovalgre 2020

Innbydelse for SpOvAlGre 2020

Vi sender ut en forhåndspåmelding for å sjekke interessen rundt Spovalgreleiren som skal være i Danmark. Den er ikke avlyst enda, men blir løpende vurdert av leirkomiteen. Påmeldinga er ikke bindene. Mer info vil komme.

Danmark

Velkommen til sommerens store speider opplevelse. En Spovalgreleir er en felles leir for speidere fra Sverige, Norge og Danmark. Temaet for leiren: hvordan kan vi holde sammen i en verden med klimaforandringer

Tid: 18-25 Juli 2020. 

Leirpris: 1300 danske. Faktura kommer senere, da med riktig norsk pris

Reise:  Kostnad og info på dette kommer senere.

Alder: Troppspeidere 

 

Leiravgiften inkluderer en leirmerke, alle aktiviteter i leirene.

 

Smaksprøve av innholdet: 

 

Vandstandsstigninger, oversvømmelse, klimaendringer = Overlevelse, spis naturen, bruk naturen, lag din egen by, start på en frisk, osv.

 

Påmelding: På grunn av Corvid-19, så setter vi en foreløpig påmelding senest 25.april