Bilder fra Jota/Joti 2013

Helga 18.-20. oktober 2013 arrangerte roverlaget Alces-Alces JOTA og JOTI for troppen og rovere på speiderhytta Borgen.
Det deltok 16 speidere fra Mjølner, 10 speidere ifra 1.Vang/2.Romedal, 4 rovere, 2 roveraspiranter 7 ledere og 1 radioamatør, totalt 39 personer :-)

Enda en flott Jota helg, som ikke kolliderte med høstferien.

Vi møttes på speiderhuset på fredag kveld og reiste opp til hytta. I løpet av helga hadde Alces-Alces lagt opp til følgende aktiviteter: JOTA, JOTI, PMR , produksjon av morseblinker, og semafor.

Vi hadde kontakt med følgende land under Jota: Norge, Danmark, Sverige, Sveits, Østerrike, England, Skottland, Falklandsøyene, Usa, Britisk Virgina, Japan, Asorene, Saudi Arabia, Ungarn, Spania og Portugal.

Stor takk til roverlaget Alces-Alces og radioamatør Jens for en flott helg :-)