Årsmøte 2019, husstyret Speiderhuset – Mjølner speidergruppe

Innkalling til årsmøte i husstyret Speiderhuset:
Tid: 24. februar 2020, kl. 1830-1930
Sted: Speiderhuset (storsalen)

I henhold til vedtektene for husstyret innkalles med dette til årsmøte.

Agenda:

1. Åpning v/leder 
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Valg av møteleder (styrets forslag er styreleder) og referent (styret forslag er kasserer)
4. Valg av 2 møtedeltagere til å underskrive møteprotokoll, valg av revisor og valgkomite.
5. Gjennomgang av årsberetning m/økonomi
6. Valg av nye medlemmer til husstyret Speiderhuset.

Sittende styre:
Leder: Nils R Melby (på valg).
Kasserer: Anders Ø Johnsen (på valg).
Foreldrerepresentant 1 «vaktmester»: Tore Hågensen (ikke på valg)
Foreldrerepresentant 2 «husansvarlig» Yvonne Neland Frøhaug (på valg). Rollen husansvarlig/utleieansvarlig foreslås videreført med Folkehjelpen i Norge. Det betyr at styreplassen som foreldrerepresentant 2 kun blir styremedlem uten ansvar for utleie/drift av huset.
Representant Mjølner: ?

Valgkomiteens innstilling (Stian Ringstad og Gunnar Jervel):

Leder: Nils R Melby (sagt seg villig til ny periode)
Kasserer: Anders Ø Johnsen (sagt seg villig til ny periode)
Foreldrerepresentant 1: Ikke på valg
Foreldrerepresentant 2: Anne Line Sagmoen
Representant Mjølner: Velges på Mjølners årsting

Dokumenter: Årsberetning-husstyret-2019Innkalling, Budsjett 2020_resultat 2019


Styret ønsker velkommen til årsmøte, og håper flest mulig møter

Med hilsen Hus-styret v/leder
Nils R Melby