Bilder fra vinteraktivitetsdag

7 småspeidere og 2 vandrere med familie møtte opp på Søbakken til pilking, aking og bålkos i et strålende vintervær denne søndagen 7. mars 2010. Etter å ha boret hull i isen og agnet opp med maggot var det napp på flere stenger. Noen valgte å spise fangsten på stedet, mens noe av fisken fikk leve videre i Sagtjernet. De fleste valgte nok likevel pølser og varm drikke. Mange blide ansikter, det kan dere se på bildene som Per Kjelland har tatt.