Søndaghaik for troppen, 22.01.17

Innbydelse til søndagshaik 22.01.17

Vi inviterer herved speiderne og lederne i troppen til en søndagshaik.

Oppmøte: Speiderhuset, kl 12, 22.01.17
Avslutning: Hemmelig, kl 16.

Ta med klær etter vær, sko for å gå i.

Liten sekk med matpakke, drikke, sitteplate osv.

Har du eget kompass, så ta dette med.

Med vennlig speiderhilsen

Lederne i troppen.

rnaits@gmail.com , 99 26 27 80
Påmelding innen den 16.01.17

Innbydelse sondagshaik