Peff og peffassmøte mandag 02.03.15, kl 18-19.30

Det står i terminlista for troppen at det ikke er møte denne dagen.badenpowell

Som vi avtalte sist mandag, så tar vi et møte for de som er patruljeførere og
patruljeførerassistenter i dag.
Dette komme til å gjelde alle mandagene
etter helgeaktiviteter,
frem til sommeravslutningen.

Med vennlig speiderhilsen

Stian Ringstad
99 26 27 80
rnaits@gmail.com