Oppstart 18 Mai kl 18.00

Til speidere med foreldre/ foresatte

Nå har vi fått klarsignal for en forsiktig oppstart med speideraktiviteter igjen, dette gleder vi oss veldig til. Denne våren ble helt annerledes enn vi hadde sett for oss. Vi har forsøkt å holde noe aktivitet oppe ved digitale møter og hjemmespeiding, men nå kan vi endelig møtes fysisk igjen. Likevel innebærer dette en del restriksjoner som gjør at vi må tenke annerledes når det gjelder gjennomføring av fysiske møter. Vi trenger litt tid for å forberede oss, slik at første møte vil være

 

Mandag 18.mai klokken 1800

 

Første møte vil avsluttes klokken 1900 for flokk/ småspeidere (møter og avslutter ved flaggstang)

og klokken 1915 for troppen (møter og avslutter på grasmatta på Fylken).

 

Dato for de siste møtene før sommeren vil være:

  1. mai
  2. juni
  3. juni

 

Tema for møtene vil legges ut på nettsiden til Mjølner og på Facebook.

 

I tillegg til mandagsmøtene planlegger vi med en enkel avslutningstur fra lørdag 20. juni – søndag 21. juni. Turen vil gå til Bergersjøen og er for både tropp og flokk. Nærmere opplysninger om gjennomføring og  innhold kommer vi nærmere tilbake til.

 

Vi tar smittevern på alvor og forholder oss selvsagt til både nasjonale og lokale retningslinjer som gjelder for å begrense spredning av koronaviruset. Både dere speidere med foreldre/ foresatte og vi lederne skal oppleve at speideren er et trygt sted å være. I tråd med myndighetenes anbefalinger innebærer dette i praksis at:

 

  • Faste grupper (for tropp innebærer dette at vi bruker patruljene, flokk vil bli inndelt i mindre grupper).
  • All aktivitet vil foregå ute og vi holder minst 1 meters avstand til hverandre, patruljene holder avstand (minst 2 meter til annen patrulje)
  • Ingen fysisk kontakt (ikke klemming, håndhilsing eller lignende)
  • Det benyttes ikke noe fellesutstyr. Ta alltid med egen kniv, som du ikke låner bort til noen, og har kniven i beltet på buksen når den ikke er i bruk.
  • Håndvask utføres hjemme før speideren kommer til speiderhuset
  • Hånddesinfeksjon står tilgjengelig og lederne sørger for at alle desinfiserer hendene ved oppstart, underveis og etter aktivitet.
  • Ved forkjølelse eller andre symptomer holder speideren seg hjemme.

 

Vi lederne ser oss nødt til å sende speidere hjem dersom retningslinjene ikke blir overholdt.

Vi vil også loggføre hvem som er tilstede i hvilke patruljer (tropp) og hvem som er i hvilke grupper (flokk). Dette gjøres for en eventuell smittesporing dersom det skulle bli aktuelt.

 

 

Vi ønsker gjerne en tilbakemelding på hvem som kommer til møtene slik at vi kan sørge for å ha tilstrekkelig med ledere og evt. foreldre/ foresatte tilstede for å sikre forsvarlig smittevern. Tilbakemelding om oppmøte eller andre spørsmål kan rettes til:

 

Tropp til Arne Martin:                         90225211

Flokk/ småspeidere til Ingvild:           92683769

 

 

Mvsh lederne i Mjølner Speidergruppe