Melding fra Norges speiderforbund

Denne uka kommer medlemskontingenten ut i postkassene, de første allerede i dag.

Det har beklageligvis skjedd en feil som har ført til at betalingsmottaker og kontonummer mangler på giroene.

Vi sender ut e-post med denne informasjonen til alle som har registrert e-postadresse i medlemssystemet.

Kontonummer som det skal betales inn på er 8101 05 65596.