JOTI

Vårt registrerte nick er mjolner, vi vil også benytte disse uregisterte nick: mjolner01, mjolner02…
Du vil finne oss på ScoutLink IRC, kanal #English og #Scandinavia for det meste under JOTI.

———

Our registered nick is mjolner, and we will use not-registered nicks like mjolner01, mjolner02….
You will find us at ScoutLink IRC, channel #English and #Scandinavia for the most times during JOTI.

ScoutLink IRC webchat