JOTA / JOTI 2010 over for denne gang

Da er årets JOTA og JOTI over for denne gang.

Vi ble ganske mange i år for vi hadde besøk av Tynset KFUK/KFUM, og alle fikk prøvd seg med JOTA, JOTI, semafor, radiopeiling, matlaging, oppvask osv.

En topp helg for alle våre deltakere som fordelte seg slik:

Fra Mjølner speidergruppe:
-5 speidere
-2 rovere
-1 leder
-1 radioamatør
Fra Tynset KFUK/KFUM:
-11 speidere
-2 ledere (1 radioamatør)