Innkalling til infomøte angående Landsleir

Herved innkaller vi alle foreldre/foresatte,
av de speidere som skal til Landleiren,
il infomøtet på speiderhuset onsdag 7. juni klokka 19:00. Alle ledere som skal være med på Leiren skal også være der.

Vi forventer/håper at alle møter opp,
selve speidere er selvfølgelig også velkommen.

Mye informasjon om Leiren kan også finnes på www.nord2017.no.

Velkommen,

Stian Ringstad
Troppsleder