Innkalling til årsting – Gruppeting

Årstinget (gruppetingets årsmøte) vil bli avholdt på speiderhuset onsdag 28. januar 2015 klokken 1900 på speiderhuset.

Saksliste:

1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker

3 Valg av:
a) gruppeleder for 2 år
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
-regnskapsfører, for 1 år
-revisor, for 1 år
d) andre valg
-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år
-gruppens representant til husstyret for speiderhuset, for 1 år

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte 10 betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare fremmøtte medlemmer som er valgbare.

Se forøvrig lover og retningslinjer her