Innkalling gruppeting 2020.

Innkalling til gruppeting 2020.

Det innkalles med dette til gruppetingets årsmøte i Mjølner speidergruppe søndag 14. juni 2020 kl. 1900 digitalt på Zoom.  ID: 976-630-8353 Passord :mjolner

Saksliste :

1 Konstituering av gruppetinget :

 1. a) valg av ordstyrer, stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen

Ordstyrer;

Stemmekorps:

 Referent:

Protokoll:

 1. godkjenning av innkalling
 2. godkjenning av sakliste
 3. godkjenning av forretningsorden

2 Saker :

 1. årsmelding 2019; årsmeldingen sendes ut i morgen og vil ikke bli lest opp på møtet. De som måtte se feil eller mangler i denne bes om å sende det til gruppeleder som vil sørge for oppdatert versjon til møtet.
 2. regnskap og revisjonsberetning 2019; sendes sammen med årsmeldingen i morgen.
 3. innsendte saker
 4. arbeidsplan 2020
 5. budsjett 2020 og fastsettelse av gruppekontingent 2021

3 Valg :

 1. gruppeleder/styreformann er ikke på valg og sitter ett år til.
 2. gruppeassistenter/styremedlemmer:

Ingvild Skirbekk Sagmoen er på valg og foreslås gjenvalgt for 2 år.  Arne Martin Furulund er ikke på valg. Som ny gruppeassistent og styremedlem for 2 år foreslås Stian Ringstad.

 1. gruppens representanter til kretstinget
 2. regnskapsfører og revisor for 1 år : Anders Østerberg Johnsen foreslås gjenvalgt som regnskapsfører for 1 år, og Siv Berg foreslås gjenvalgt som revisor for 1 år.
 3. andre valg :

gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue) for 2 år:             Tommy Wernberg foreslås gjenvalgt.

gruppens representant til husstyret for Speiderhuset :

Stian Ringstad er ikke på valg, og Tommy Wernberg som vararepresentant er heller ikke på valg.

Gunnar Jervell gruppeleder