Innkalling gruppeting 20.03.24

Det innkalles med dette til gruppetingets årsmøte i Mjølner speidergruppe onsdag 20. mars 2024  kl. 1900 på Speiderhuset.

Saksliste :

1 Konstituering av gruppetinget :

 

 1. a) valg av ordstyrer, tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen.

Ordstyrer:

Tellekorps:

 Referent:

Protokoll:

 1. godkjenning av innkalling
 2. godkjenning av saksliste
 3. godkjenning av forretningsorden

2 Saker :

 1. årsmelding 2023
 2. regnskap og revisjonsberetning 2023
 3. innsendte saker
 4. arbeidsplan 2024
 5. budsjett 2024 og fastsettelse av gruppekontingent 2025

3 Valg :

 1. gruppeleder/styreformann for 1 år
 2. gruppens representanter til kretstinget
 3. regnskapsfører og revisor for 1 år
 4. andre valg :

gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år, og gruppens representant til husstyret for Speiderhuset for 1 år

 

Gunnar Jervell

gruppeleder