Innbydelse til opptakstur for aspirantene og tur for tropp og rovere 23-25.11.2018

Helgen 23-25 november arrangerer Mjølner speidergruppe opptak for aspirantene til troppen. Innhold og sted er foreløpig hemmelig. Det er viktig at alle blir med på denne turen, da aspirantene blir tatt opp i sine nye patruljer.

På denne turen skal vi ligge ute, så pakk klær og utstyr for å sove ute. Vi skal gå, så godt fottøy og ikke for tung sekk er også viktig. Er det noen som mangler noe utstyr, så meld fra snarest mulig til Vebjørn eller Arne Martin.

Hvem:            Aspirantene, troppen og rovere

Sted:               Hemmelig (Blir opplyst til foreldre som vil vite det, så ta kontakt med en                                      av lederne i troppen)

Fremmøte:   Speiderhuset, fredag 23.november 2018, kl. 18.00.Fra speiderhuset kjører vi                                sammen til startpunktet av haiken (10 min. kjøring)

Tilbake:         Speiderhuset, søndag 25. november 2018 ca. kl. 1500.
                       Vi trenger hjelp til transport fra området vi skal være på. Vi drar derfra                                       senest kl. 1430. Meld fra om du kan være med å hente.

Pris: 300,- Dekker brødmat, middag lørdag, og lunsj søndag. Vi ordner felles mat denne turen

Ta med:

  • Pakk etter listen «Pakking av sekk»
  • Uteklær
  • Sovepose
  • Brodere for sko
  • Litt godteri til lørdagskvelden
  • eget annet utstyr bestemt av patruljen, blir levert på egen lapp siste møte før turen
  • Foreldre kan komme opp for å se på opptaket lørdag ca. kl. 16. Nøyaktig tid og sted får dere fredag når speiderne kommer på Speiderhuset.

Påmelding på www.mjolner.org før speidermøte på mandag 19. november.
Betaling via Vipps. Innbydelsen kan også lastes ned her.

 

Med vennlig speiderhilsen

Vebjørn, Oskar og Arne Martin

 

Vebjørn               98101758        e-post: vebsag01@hotmail.com
Oskar                  91992481        e-post: Oskarringstad2001@gmail.com
Arne Martin        90225211        e-post: amfurulund@gmail.com