Innbydelse til opptakkstur for aspirantene 24.-26.11.2017

Denne helgen arrangerer Mjølner speidergruppe opptak for aspirantene i troppen.
Innhold og sted er foreløpig hemmelig.
Dette er opptakksturen hvor aspirantene blir tatt opp i troppen.

Det er viktig at alle blir med på denne turen.

På denne turen skal vi ligge ute, så pakk klær og utstyr for å sove ute. Vi skal gå, så godt fottøy og ikke for tung sekk er også viktig. Er det noen som mangler noe utstyr, så meld dette ifra fortest mulig til Stian, Toon eller Åsne.

Tid: 24.-26.11.2017

Hvem:           Aspirantene til troppen, de som er tatt opp i troppen

Sted:             Hemmelig (Blir opplyst til foreldre som vil vite det, så ta kontakt med en av lederne i troppen)

Fremmøte:   Speiderhuset, fredag 24.november 2017, kl. 18.00

                      Fra speiderhuset kjører vi samen til startpunktet av haiken (10 min. kjøring)

Tilbake:         Speiderhuset, søndag 26. november 2017, kl. 16.00. Vi trenger hjelp til transport fra området vi skal                        være på søndag, senest kl. 14.30.

                      Meld ifra om du kan være med å hente.

Pris: 300,- Dekker brødmat, middag lørdag, og lunsj søndag. Vi ordner felles mat denne turen

Ta med:

  • Pakk etter listen «Pakking av sekk»
    Uteklær
  • Sovepose
  • Brodere for sko
  • Litt godteri til lørdagskvelden
  • eget annet utsyr bestemt av patruljen, blir levert på egen lapp siste møte før turen
  • Foreldre kan komme opp for å se på opptaket lørdag ca. kl. 16. Nøyaktig tid og sted får dere fredag når speiderne kommer på Speiderhuset.

Påmelding på www.mjolner.org før speidermøte på mandag 20. november. Betaling via Vipps.

Innbydelsen kan lastes ned her.

Med vennlig speiderhilsen

Stian, Toon og Åsne

922 58 595, rnaits@gmail.com