Innbydelse småspeidertur 21.-22. oktober 2011

Frammøte: Speiderhuset fredag 21/10 klokken 1730.
Alle stiller i uteklær.

Avsluttes: Speiderhuset lørdag 22/10 ca. klokken 1500.

Vi vil ha et variert program, hvor dere får prøve ulike speideraktiviteter, foreløpig litt hemmelig hva som kommer til å skje.

Svarfrist innen 19. oktober 2011,
Torill 62 41 70 65 / 928 17 065 / torill@rugsveen.com

Les hele innbydelsen her: Småspeidertur høst 2011