Innbydelse landsleir 2013

En landsleir er noe av det største man kan oppleve som speider. Til landsleiren i Stavanger er det
forventet at så mange som 15.000 speidere vil komme. Stavanger 2013 vil dermed bli den største
landsleiren som Norges speiderforbund arrangerer på mange år. I tillegg til norske speidere vil det
komme 3-4000 utenlandske speidere på leiren, noe som gjør at dette også blir en internasjonal
opplevelse. Når vi er mange, vil det også bli mye oppmerksomhet i Stavanger og i media om alt som
skjer.

Påmeldingsfrist senest 29. april 2013.

Invitasjon_til_Stavanger_2013