Innbydelse JOTA/JOTI 2012

JOTA/JOTI vil bli arrangert på Nordhue av Mjølner speidergruppe, som tidligere år så er også radioamatør Jens med oss. Vi skal også få til JOTI og andre type aktiviteter.

Tid: 19.-21. oktober 2012
Sted: Speiderhytta Borgen på Nordhue

Fremmøte: speiderhuset fredag 19. oktober 2012 klokken 1800
Tilbake: speiderhuset søndag 21. oktober 2012 ca. klokken 1600

Innbydelse_JOTA_2012